Barnsjukhuset hotas av rivning

Föreningen för Östergötlands Barn


Barnsjukhuset hotas av rivning

 

Det gamla Barnsjukhusets framtid är hotad. Linköpings kommun har beslutat att riva byggnaden.

 

Föreningen för Östergötlands Barn, FÖB:s ordförande Annika Hassel och vice ordförande Sven Mattsson har i en skrivelse den 3 december 2019 till länsstyrelsen i Östergötland, uppmanat länsstyrelsen att byggnadsminnesförklara Gamla Barnsjukhuset och att omedelbart upphäva kommunens rivningsbeslut.

 

Här följer en sammanfattning av deras skrivelse till länsstyrelsen:

 

Det gamla Barnsjukhuset vid US invigdes 1930 och överlämnades som gåva till landstinget av Föreningen för Östergötlands Barn FÖB, som ett fullt utrustat barnsjukhus med 24 vårdplatser och var det första barnsjukhuset i Sverige. Byggandet av barnsjukhuset möjliggjordes genom insamlade medel, till största delen av frivilliga insatser från samtliga härader och lokalföreningar inom FÖB.

 

Verksamheten vid Gamla Barnsjukhuset utvecklades till ett centrum för barnmedicinsk verksamhet i hela Östergötland och även för sydöstra sjukvårdsregionen. Fastighetens ursprungliga utseende är i stort bevarad och bör bevaras som byggnadsminne av såväl medicinhistoriska som kulturella skäl.

 

För oss inom Föreningen för Östergötlands Barn FÖB, som aktivt och på helt frivillig basis bedriver fortsatt verksamhet för behövande barn i Alice Trolles anda, och för att bevara och förvalta Alice Trolles livsverk, är Gamla Barnsjukhuset av största betydelse för FÖB:s materiella som immateriella värden och Östergötlands kulturella arv.

 

Stöd genom insändare och på andra sätt FÖB:s kamp för bevarande av Gamla Barnsjukhuset vid US i Linköping. Kontakta Annika Hassel eller Sven Mattsson för ytterligare information, se vår kontaktsida.


Webbredaktör

Sören Hjelm

070 394 04 76

soren@hj-information.se