Bidrag

Föreningen Östergötlands Barn

SÖKA BIDRAG

Du är välkommen att söka bidrag från FÖB om du har ett barn eller ungdom (0-18 år) som är i behov av särskilt stöd. Bidraget måste vara specificerat för ett särskilt behov, t ex till ett hjälpmedel eller till en särskild verksamhet.


Skriv ut och använd vår ansökningsblankett som finns till höger. Komplettera gärna med ett personligt brev.

Skicka till den lokalavdelning som finns närmast dig eller till centralstyrelsen, se kontaktsidan.


Motivera och precisera så gott du kan, det hjälper oss att bedöma din ansökan utifrån våra stadgar och principer.


Till ansökan ska bifogas ett utlåtande från   t ex läkare, psykolog, kurator eller liknande.


Ansökningar till centralstyrelsen skickas till:

Charlotta Hollertz Kreuger

Herrborum 1, 614 98 Sankt Anna


Övriga ansökningar till närmaste lokalavdelning, se kontaktsidan.

Klicka på blanketten för att skriva ut

Webbredaktör

Sören Hjelm

070 394 04 76

soren@hj-information.se

SKÄNK EN GÅVA

Vår verksamhet bygger på medlemsavgifter, gåvor och donationer. Om du vill hjälpa oss att stödja barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd tar vi tacksamt emot ditt bidrag. Litet som stort - allt är lika välkommet.

Se Bg- och Pg-nummer på kontaktsidan.

Tack för din gåva!