FÖB 95 år

Föreningen Östergötlands Barn

FÖB 95 ÅR 2016

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN

Ordförande under de 95 åren

Alice Trolle 1921-1953

Elsa Löfgren 1953-1963

Linnéa Ehrenkrona 1963-1995

Kate Lundstedt 1995-2012

Annika Hassel 2012-


1920-talet

* FÖB bildas 6 april 1921 på initiativ av

  grevinnan Alice Trolle.

* Arbete för barnsjukhuset: Föredrag, fester, lotterier, syjuntor

* Försäljningsmaterial: Kaffekoppar FÖB, vykort A.T., blåklintsblomman, emaljerade nålar etc

* Axel Brunskog donerar ritningarna till barnsjukhuset

* Fosterhemsplacering

* De första stipendierna och studiepremierna (upphörde i och med statliga studiestöd)

* Boken Sagan om Östergötlands barn 1922

* Landskapsresorna

* Konfirmationskläder

* FÖB:s lekskolor (Vadstena)

* Ullholms strumpor


1930-talet

* Barnsjukhuset invigs 20/6 1930

* Blåklintshemmet invigs 1935. Landets enda konvalecenthem för barn, under gemensam ledning med Barnsjukhuset

* Kakaostugor, för fattiga barn och barn med lång skolväg (Fanns till 1950-talet)

* Dopdräkter och dopbok till Östgötakyrkorna (till några år in på 60-talet)

* Tidningen Blåklinten

* Moderlig gärning

* Sommarmöten

* Kollektsöndagar

* Vykort och bokmärken


1940-talet

* Finska barn på Blåklintshemmet

* Eric Trolles Minne: Första hörapparaterna för små barn. Barnkrubban "Nest im Walde" i Österrike


1950-talet

* Alice Trolle avlider 1953

* Blåklintshemmet överlåts till Östergötlands läns landsting, som förskola till hörselskadade barn

* Solåsen, Kolmårdens konvalcenthem för barn, ca 15 barn/år (fram till 70-talet)

* Kurser för CP-skadade barn och unga. 3 sommarveckor 1953-1966 på Blåklintshemmet, tills Ekhaga öppnas och samarbete inleds


1960-talet

* Mjölbyhemmet, 1966-1978. Inackorderingshem för utvecklingsstörda flickor, under ledning av fru Helga Hellman

* Carin Nilsson-stipendiet: 10 000 kr årligen till konst- eller musikstuderande eller ung utövare med stark anknytning till Östergötland

* Servetter och telegram


1970-talet

* Donation till Barnklinikens 50-årsjubileum. Senare även till barnbibliotek på Linköpings- och Norrköpingsklinikerna

* Samarbete med BUP, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (pågår fortfarande)

* Samarbete med Tonårsbyrån, bl a Träbo i Haraldsbo

* Bidrag till behandlingshemmet Ekhaga i Borghamn


1980-talet

* Bidrag till Bliss-ordboken. Bliss-metoden är ett symbolsystem för kommunikation för människor som ej kan tala

* Bidrag till intresseorganisationer: Barncancer, barndiabetes, cystisk fibros, astma, allergi etc

*Bidrag till skoldaghemsläger och utflykter

*Bidrag till Svenska Spetsar för knyppel- och broderikurser för utvecklingsstörda ungdomar

* Sally Johansson-stipendiet: 2 000 kr/år till knypplande ungdom, vartannat år till utvecklingsstörda

* Bidrag till datorer på institutioner

* Bidrag till hjälpmedel till handikappade barn. Kurator eller läkare ansöker

* FÖR BARNET OCH FRAMTIDEN. Bok av Otto Cantzler. En återblick på Föreningen för Östergötlands Barn under 60 år (1981)


1990-talet

* Föreningen Östergötlands Barn 75 år. Firas den 20 april 1996 med "De fyra elementens mässa" i Linköpings Domkyrka. Därefter lunch och årsmötesförhandlingar på Stora Hotellet, Linköping

* FÖB bekostar tryckning av boken "Lailas lille lillebror" av Evalotte P Mörelius, barnsjuksköterska på Neonatal IVA i Linköping (1999)

* Stödjer Eleonora-gruppen i Linköping, som arbetar med hjälp till barn med alkoholiserade föräldrar

* Medicinskhistoriska muséet, Länsmuséet i Linköping, presenterar en fin bild av FÖB:s verksamhet


2000-talet

* Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på US i Linköping, 70 år. Firas den 8 december 2000. FÖB överlämnar en check på 100 000 kr till klinikchef Karin Fälth-Magnusson

* Arbete med FÖB fortsätter i god Alice Trolle-anda, i centralstyrelsen och i alla duktiga lokalavdelningar

* Gåvocheck på 1.000 000 kr till Ronald McDonald Hus nr 4, vid US i Linköping. Invigning 2009, samt 513 000 kr vid utbyggnad 2014.2010-talet

* Nya Barn- och ungdomssjukhuset 80 år, 2010. Nyinvigning. Gåvocheck på 10 000 kr överlämnas

* Föreningen Östergötlands Barn firar 90 år, 2011

* Sommarutflykter återinförs 2015

* 95-årsjubileum på Kungs Starby i Vadstena, april 2016

* Tidningen Blåklinten utkommer med 2 nr per år 2016

Återinvigning av Barn- och ungdomssjukhuset 2017, efter omfattande ombyggnation.

FÖB skänker 10.000 kr i gåva.Webbredaktör

Sören Hjelm

070 394 04 76

soren@hj-information.se