Föreningen Östergötlands Barn

Föreningen Östergötlands Barn FÖB stödjer med bidrag barn och ungdomar som på olika sätt är i behov av särskilt stöd på grund av långvarig sjukdom eller funktionsvariation.

 

FÖB bildades redan 1921 av grevinnan Alice Trolle. Föreningens första stora insats var att finansiera och bygga Östergötlands första barnsjukhus med placering i Linköping.

 

Vi är drygt 1500 medlemmar fördelade i olika lokalföreningar och vår verksamhet är fortfarande stor och aktiv.

 

Välkommen att kontakta någon av våra lokalföreningar för ett besök eller att på annat sätt delta i vår verksamhet.

 

Annika Hassel

Ordförande i centralstyrelsen, FÖB ÖstergötlandFÖB strävar alltid efter att behandla alla person­uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du har frågor eller synpunkter rörande hemsidan eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du kontakta FÖB:s ordförande Annika Hassel, tel. 070 578 98 08 eller epost annika@telia.com.

Webbredaktör

Sören Hjelm

070 394 04 76

soren@hj-information.se