Aktuellt

Föreningen Östergötlands Barn

Aktuellt i FÖB


Barnsjukhuset hotas av rivning

Se vidare under den rubriken.


Centralstyrelsens årsmöte är framflyttat.

Nytt datum är lördagen den 3 oktober kl 11.00 på Söderköpings Brunn.

 

Linköpings lokalförening

Föreningen senarelägger sitt årsmöte med anledning av coronaviruset.

De återkommer med nytt datum när läget är bättre.


Vadstena-Motala lokalförening

Föreningen senarelägger sitt årsmöte med anledning av coronaviruset.

De återkommer med nytt datum när läget är bättre.


Mjölby-Vifolka lokalförening

Föreningen har senarelägger sitt årsmöte med anledning av coronaviruset.

De återkommer med nytt datum när läget är bättre.


Lysings lokalförening

Föreningen har senarelägger sitt årsmöte med anledning av coronaviruset.

De återkommer med nytt datum när läget är bättre.


Skänninge-Göstring lokalförening

Föreningen har senarelägger sitt årsmöte med anledning av coronaviruset.

De återkommer med nytt datum när läget är bättre.


Boxholm-Göstring lokalförening

Årsmöte söndag den 17 maj 2020, kl 17.00, Boxholms församlingshem

Webbredaktör

Sören Hjelm

070 394 04 76

soren@hj-information.se