Centralstyrelsen

Föreningen Östergötlands Barn stödjer med bidrag, barn och ungdomar som behöver hjälp på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Grevinnan Alice Trolle

grundade FÖB 1921

Annika Hassel

CENTRALSTYRELSEN

Vid årsmötet den 6 april 2019 valdes följande personer till FÖB:s centralstyrelse.

 

 

ANNIKA HASSEL, Ordförande, Söderköping

SVEN MATTSSON, vice ordförande, Linghem

ANKI JARL, Sekreterare, Norrköping

HARTMUT VOGT, Linköping

MONA THÖRNBLAD, Linköping

CHARLOTTA HOLLERTZ KREUGER, Sankt Anna

KARIN ERIKSSON, Boxholm

ANNE-MARIE ANDERSSON, Linköping

CATHARINA REINHOLDSSON, Vreta Kloster

ELISABET PETERSSON, Vadstena

Föreningen Östergötlands Barn