Bli medlem

Föreningen Östergötlands Barn stödjer med bidrag, barn och ungdomar som behöver hjälp på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Välkommen som medlem i FÖB

Föreningen Östergötlands Barn (FÖB) stödjer med bidrag barn och ungdomar som är långvarigt sjuka eller har en funktionsvariation. Samt även andra barn som på olika sätt är i behov av särskilt stöd.


FÖB gör varje år insatser genom att hjälpa familjer i sådana situationer. Det kan till exempel handla om kostnadsbidrag till läger, fritidsverksamheter eller hjälpmedel som kan göra livet lite lättare.


För att finansiera vår verksamhet säljer vi bland annat snygga och praktiska profilprodukter, t ex servetter, korrespondenskort, smycken och julkort.


Kontakta Annika Hassel om du vill bli medlem.

Tel: 070 578 98 08 eller epost: annika@telia.com.


Grevinnan Alice Trolle

grundade FÖB 1921

Föreningen Östergötlands Barn