2019_Nr_2

Föreningen Östergötlands Barn stödjer med bidrag, barn och ungdomar som behöver hjälp på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Grevinnan Alice Trolle

grundade FÖB 1921

Föreningen Östergötlands Barn